På 1890-talet anlades den första vägen till ”toppen” av Skurdalshöjden. Stigarna som sedermera blev Blomsterstigen, skapades av överingenjör Danielsson från Östersund. Doktorn införde systemet med bänkar att vila på längs stigen. Många skänktes av nöjda patienter, fick namn och ställdes ut på just den gästens favoritställe. Några är döpta efter donatorn men de allra flesta har en historia bakom sig.

Man fick ordination att gå till en viss bänk – allt efter ork. Antingen gick man mot ”toppen” där Vindarnas Tempel nu finns eller längs Blomsterstigen. På doktorns ordination skulle man så småningom bära upp en sten och lägga på det ställe som vi idag kallar Ernstkumlet. Gör gärna likadant!

Olles bänk
Stationsskrivare Olssons plats, samlingsplats för järnvägsherrarna där en och annan grogg eller halva punsch, måhända flera, förtärdes.

Lycka på färden
Troligtvis den första bänk som uppfördes.

Sakta i backarna
En känd affärsman Flensburg hade alltid bråttom och pratade i ett. Vid ett tillfälle föll han omkull och skadade sin arm. Dr Westerlund föreslog att en bänk skulle sättas upp med namnet "Sakta i backarna".

Generalens bänk
General Carl Munks bänk. Han började som artelleriofficer och slutade som generalbefälhavare för 2:a arméfördelningen.

Finska bänken
Grevinnan von Willebrand född Creutz, bodde i Enköping och Djursholm. Dog i Finland.

Norska bänken
Hette från början Norska bänken men ändrades, antagligen efter 1905, till Förmaket. 2010 ändrades namnet tillbaka till Norska bänken.

Trekanten
Kallades en tid för Middagsbänken. En direktör Olsson från Stockholm som bodde på hotellet och sköttes av dr Westerlund, beordrades av Westerlund att på platsen ifråga vistas et antal timmar och där intaga sin lunch (i regel biffar) som bars upp från hotellet. Detta förargade direktör Olsson, som i hög grad var kolerisk, men han vågade ej bryta mot föreskrifterna. Olsson svor och åt och värre blev det när övriga gäster, som fick reda på förhålladet, gingo dit upp för att bekåda Olsson när denne intog sin lunch. Hans sköterska var förtvivlad.

Lagerlunden
Byggdes av godsägare och kammarherre Gustaf Lagerfelt i Lagerlunda. Han var här första gången 1888 och sista 1921. Han dog 1923. Upsprungligen fanns här flera bänkar. Herrskapet Lagerfelt höllo varje dag jour på f.m. då honoratiores bland gästerna togos emot och då diskuterades gårdagens händelser.

Taburetten
Hade från början kryssben och byggdes av generaldirektören för Postverket, statsrådet Ernst Crusenstierna.

Doktorns bänk
Doktor Westerlunds bänk. Något undanskymd från allmäna stråkvägen. Där satt dr Westerlund i sin blå regnkappa, svarta slokhatt och med cigarr i munn och kontrollerade sin patienter. Var det någon som gick för fort eller ej följde givna direktiv tillkallades han eller hon och fick sig en skrapa.

Dr Westerlund var synnerlien omtyckt - ja, delvis avgudad. Folk kunde taga hans bortkastade cigarrstumpar och gömma dem i askar såsom minnen.

Farbror Ö:s bänk
Postilion Östrand åkte med järnvägsposten mellan Östersund och Storlien. Han var en äldre, lång och mager man med polisonger. Ingen begrep sig på honom men han var snäll och oförarglig.

Hvisslingsbänken
Byggd av bergsingenjör C.G. von Flandt.

Uggleboet
Byggdes av fröken Adolfin Uggla.

Friskt mod
Byggdes av kammarrättsrådet Åbergh och var målad i rött och blått. Ursprungligen stod det på bänken: "Friskt mod i gossar blå, och i alla flickor små." Åbergh var en äldre vithårig herre med lockigt hår och blå ögon. Alla ungdomars vän, framförallt de unga damernas. Samlade alltid ungdom ikring sig då han satt på sin bänk.

Prostarnas bänk
Ewers - kyrkoherde i Norrköping. Grönstrand - prost i Åbo (gift med Hortense von Willebrand). Hemberg - Skövde.

Stinas bänk
Stina Svalin bodde i Enköping och var lungsjuk. Hon var en rättfram och redig människa och spelade en stor roll i livet i Storlien under dr Westerlunds tid och var en god hjälp åt honom. Blev sedermera värdinna hos stadsläkare Floderus (svåger till Westerlund) i Enköping.

Jaquette
Jaquette Mannerfeldt, en fin och älskvärd människa som var omtyckt av alla.

Hedda von Rosens bänk
Hedda von Rosen, född Lagerberg.

Azalea
Häradshövding Axel Cronholm, ägare av Jönköpings juridiska byrå, anlitade snickare från Enafors för att låta bygga denna bänk som målades rosa liksom Fjällbruden. Cronholm var ett stort original.

Victoria och Daniel
Bröllopspresent till brudparet.