Vitsippsranunkel
Ranunculus platanifolius
Vitsippsranunkeln blommar i juli och den blir 50-100 cm hög. Kronbladen faller lätt av vid beröring. Den växer på ett flertal ställen utmed Blomsterstigen.
Fjällbrud
Saxifraga cotylédon
Fjällbruden anses av många som den vackraste fjällblomman. Vid Blomsterstigen växer den på några platser. Bl.a strax norr om Ernstkumlet på berghällen och även vid Vindarnas Tempel på hällarna.
Gullspira
Pedicularis oederi
Gullspiran är en vacker spira som bara finns i de södra fjälltrakterna. Kring midsommar blommar den i mängder mellan Ernstkumlet och Vindarnas Tempel.
Humleblomster
Geum rivale
En vanlig växt utmed Blomsterstigen. Det är inte humlorna som gett namn till humleblomstret utan likheten med en annan växt, nämligen humle.
Jungfru Marie nycklar
Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Jungfru marie nycklar är nog den vanligaste orkidén i fjällen och den kan förväxlas med skogsnycklar som har rundat nedre blad. Jungfru marie nycklar har det nedre bladet spetsigt.
Nordisk stormhatt
Aconitum lycotonum ssp. septentrionale
Nordisk stormhatt är mycket giftig, i synnerhet jordstammen. Jämtlands landskapsinsekt stormhattshumlan, har en tillräcklig lång snabel för att nå ner i blommornas honungsgömmor. Stormhatten förekommer även i en vit variant.