Ernst Westerlund var den som gjorde Jämtlands hälsosamma luft känd. Sommaren 1883 var Dr Westerlund i Storlien och botaniserade. Han hade blivit inspirerad av hälsohem och sanatorier i Mellaneuropa och ville ta upp hjärt och nervsjuka patienter -"luftgäster" - till Storlien. Westerlund blev så fäst vid denna vackra fjälltrakt, att han sedan fortsatte att göra ett besök här varje sommar i 40 år. Många patienter följde med honom, och snart blev det en kurort häruppe. Hit kom societeten från framförallt Sverige och Finland för att genomgå sin årliga hälsokur under doktorns tillsyn.

Dr Westerlunds behandlingsmetod var att frigöra patienternas egen läkekraft och förmå dem att överta ansvaret för sitt tillfrisknande. Patienterna fick ett detaljerat program att följa med exakta tider för sömn, måltider, arbete, motion, vila och nöje. För motionens skull fanns en stig som ledde upp till Skurdalshöjdens topp. Man visste att det var en kraftig stimulans för kropp och själ att vistas och vandra på hög höjd, gärna högre än 600 m.ö.h.

Mitt på sluttningen, men lite gömd stod doktorns bänk. Där satt han lik en fältherre iklädd slokhatt och svart slängkappa och kontrollerade att patienterna följde hans order.